ВХОД за регистрирани потребители на магазина:
e-mail     парола
Нов потребител   Забравена парола
 
   Начало    За контакт     
02 422 422 8
0884 38 68 78
»  ПРОДУКТИ
  ОТПУСК - ЗАТВОРЕНО!
  Изобретения за здраве, красота и чистота
  Съвременни защитни средства
  Уреди за масаж
  Изобретения за пестене на ток, вода, гориво
  Защита от гризачи, зверове,птици, инсекти, влечуги
  За шофьора и автомобила
  Уреди за здрави зъби и венци
  Ароматизатори
  Алкохолни тестери
  Електронни влагомери, термометри, метеостанции
  Следящи системи на физическото състояние
»  Отзиви от клиенти
»  УСЛОВИЯ за пазаруване
»  Политика за поверителност
»  Политика за бисквитките
»  ЗА КОНТАКТ

У С Л У Г И
» Гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганата от ТехноМаг техника.

»  Абонаментна сервизна поддръжка.

Този е-магазин съществува благодарение на

  
Фирма АЗПЕКС ООД  
BGtop

 

  до цена [ лв.]   над цена [ лв.]   в КОД / име / описание  

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на нашия сайт. Това са данни на наши клиенти, участниците в анкети, различни промоции и проучвания, на партнньорите ни и абонатите за нашия mail-бюлетин.

Настоящата Политика на поверителност (“Политика”) определя правилата по които се обработват личните данни на физическите лица, използващи сайта www.TehnoMag.net (“Сайт”). 

Тя е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), влизащ в сила на 25.05.2018 г., и българският Закон за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

 


 

I. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

1.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

1.2. „Субект на данни“ e физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко. В нашия случай, това са посетителите на сайта;

1.3. „Обработване на личните данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

1.4. „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В нашия случай това е собственикът на сайта;

1.5. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора;

1.6. В настоящата Политика Европейският съюз е наричан за краткост “Съюза”.


II. ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА И ВРЪЗКА С НЕГО


2.1. Администратор по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламента и чл.3, ал.1 от ЗЗЛД и настоящата Политика е този, който определя целите и средствата за обработването на лични данни.

2.2. Администратор на Вашите данни за този сайт е:
Търговско дружество "АЗПЕКС-ООД" ,ЕИК 131479119, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство с адрес: гр. София 1421, ул. Горски пътник №13;

2.3. Координатите за връзка с Администратора са както следва: 

 • Адрес офис: гр. София 1309, ЖК Св.Троица, ул.Царибродска №70;
 • Имейл адрес:
 • 02 422 422 8 
  0884 38 68 78


III. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Ние събираме Ваши лични данни, когато се регистрирате в сайта и правите поръчка.

3.2. Това се прави с цел:

 • Предоставяне на услугите ни и изпълнение на поръчки (сключени договори от разстояние);
 • Установяване на контакт и кореспонденция, във връзка с изпълнението на поръчките;
 • Осигуряване на клиентска поддръжка (възможно е да съберем допълнителна информация от Вас, с цел проучване и отговор на Вашите въпроси за поддръжката);
 • Отговаряне на запитвания;
 • Персонализиране на достъпа Ви до сайта;
 • Анализ на потребителското търсене и подобряване на услугите ни;
 • Изготвяне на анонимни статистически данни за използването на уебсайта;
 • Водене на счетоводна отчетност и изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни актове;
 • Провеждане на директен маркетинг;
 • Обновяване на абонаментни услуги, ако има такива.

IV. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

4.1. Ваши лични данни се събират при извършване на различни действия в сайта, а именно:

 • Поръчка (онлайн или по телефона)– име, пощенски адрес за доставка и телефонен номер,и/или имейл адресза връзка с Вас. Ако сте поискали фактура като физическо лице, сме задължени от Закона за счетоводството да поискаме и ЕГН на платеца.
 • Връзка с наc (Контакти)– имейл адрес или телефон  и име. Незадължителни данни са град, фирма, длъжност.
 • Абониране за нашия е-бюлетин – имейл адрес и име.
 • Ако искате да използвате регистрацията си във Фейсбук, като начин за вход в сайта, ще съберем Вашите Фейсбук номер, Фейсбук име, Фейсбук имейл адрес и пол.

4.2. Данните, обработвани при поръчка, се събират на основание изпълнението на договор от разстояние, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор.

4.2.1. При направа на поръчка през сайта, полетата за данни, които са задължителни, са отбелязани и трябва да бъдат попълнени. Всички останали полета са препоръчителни, но не са задължителни за попълване.

4.2.2.  Задължителните за предоставяне лични данни, които гарантират сключване на договор от разстояние са: имената и пощенския адрес на получателя. В случая на изискана фактура като физическо лице, е необходимо да се посочи и ЕГН на платеца.

4.2.3. Непредоставянето на тези данни ще направи невъзможно сключванетона договор от разстояние и изпълнението на поръчката.

4.3. Във всички останали случаи, Вие предоставяте данните си доброволно и по ваше съгласие, и преценка.

V. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ ВИ

Ние ще запазим личната информация както следва:

 • Клиенти на е-магазина – ще съхраняваме онлайн данните им за срок от 5 години след последното влизане в сайта.

 • Клиенти на е-магазина, изискали фактура – ще съхраняваме издадената фактура 10 години след издаването й, считано от 01 януари на следващата календарна година , в съответствие със счетоводните и данъчни закони.

 • Документи, отпечатани на хартиен носител,  с цел регистриране и отчитане на продажба (стокови разписки, опаковъчни листи, приемо-предавателни протоколи) и съдържащи лични данни, ще съхраняваме за срок от 5 години, в съответствие със счетоводните и данъчни закони и разпоредби.

 • Регистър за предявените рекламации, съгласно чл.127, ал.2 от ЗЗП, ще съхраняваме в срок, определен от КЗП.

 • Абонати за бюлетина – ще съхраняваме онлайн данните им за срок от  1 година след последния достъп до е-бюлетина или до момента, в който пожелаят да се отпишат.
 • Във всички останали случаи ние ще запазим личната ви информация в най-кратки срокове, докато тя е необходима за целите на:
  • Предоставяне на продукти, услуги и информация, които сте поискали;
  • Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за поверителност.

VI. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни е Администраторът на лични данни.Той определя кой, до какви данни и при какви условия може да има достъп. 
Категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани, са: 

6.1. Определени служители от страна на Администратора, които са поели ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни и спазват настоящата Политика за поверителност. 

Същите получават персонален достъп до тях чрез личен идентификатор и парола, като това се документира в специален регистър на действията. 

Така въведените технически и организационни мерки от страна на фирмата,гарантират, че служителите обработват само лични данни, които са необходими за конкретно определена цел на обработването.Това се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

Тези мерки гарантират, че по подразбиране,без конкретна намеса от страна на оторизирано физическо лице, личните Ви данни не са достъпни за други физически лица. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

6.2.  Обработващи лични данни по силата на договор между Администратора и Обработващия, могат да бъдат също дружества, осъществяващи счетоводно обслужване, IT обслужване, куриери, спедитори, превозвачи, лица, предоставящи маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, консултиране, одитори, адвокати, банки, като част от процедурата по възстановяване на средства и др., които обработват лични данни само по указание на Администратора, освен ако обработването не се изисква от действащото законодателство;

Обработващите лични данни са длъжни да предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента, както и да осигуряват защита на правата на Субектите на данни. 

6.3. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и на трети лица, ако това е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни; 

6.4. При изпълнение на поръчки за чужбина, Администраторът се налага да разкрие Вашите лични данни на трета държава, която е възможно да не се съобразява с изискванията на Регламента.

VII. ПРОВЕРКА, КОРЕКЦИЯ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Съгласно Регламента, имате право:

 • да проверите по всяко време точността на съдържащите се при нас лични данни;
 • да ги актуализирате;
 • да ги изтриете напълно (правото да бъдете забравен);
 • да оттеглите съгласието си за обработването на данни, които сме получили на основание Ваше съгласие.

7.2. Упражняването на тези права в настоящия сайт е възможно чрез личния контролен панел, който е предоставен на всеки регистриран потребител и е достъпен след логване в сайта. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна Вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време.

7.2.1.  През него можете да проверявате и редактирате данните си, както и да изтриете регистрацията си напълно.  

7.2.2.  С изтриване на профила (регистрацията) си в сайта заличавате и историята на поръчките си, като ги деперсонализирате. Това значи,че те ще останат като записи за нуждите на статистиката, но вече няма да бъдат свързани по никакъв начин с Вас. .  

7.2.3.  Можете да изтриете профила си в сайта не по-рано от изтичането на 30 дни от последната направена поръчка.

7.3.  Абонатите на е-бюлетина могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като се отпишат от получаването му. Това може да стане като използват връзката, поставена във всяко едно от изпращаните съобщения или от личния си контролен панел.

7.4. Частично запазване на данните при изтриване на профила може да бъде направено в следните случаи:

 • Ако субектът на данни е поискал фактура, данните му ще бъдат запазени в самата фактура за нуждите на счетоводната отчетност за предвидения за целта период.
 • Ако субектът на данни се е абонирал за е-бюлетина или някоя друга услуга, предоставяна от сайта, ще бъдат запазени онлайн само необходимите за предоставяне на съответната услуга данни.

7.5. В случай на изтичане на сроковете за съхранение на лични данни онлайн, профилите на субектите на тези данни ще бъдат автоматично изтрити, а поръчките им деперсонализирани.

7.6.
 В случай на заличаване на лични данни от страна на Администратора (респективно Обработващ),  съответното физическо лице ще бъде уведомено чрез изпращане на имейл.

7.7. Други Ваши права са:

 • да ограничите или направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • правото на преносимост на данните Ви, в случай че те ще бъдат обработвани от друг Администратор;
 • правото да подадете жалба срещу настоящия Администратор и начина по който

който се обработват личните Ви данни;

7.8. При всякакви въпроси относно личните Ви данни и тяхната обработка, можете да се свържете с нас чрез данните за контакт, обявени в сайта.

7.9. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента.   Надзорният орган в Република България, до който може да бъде подадена жарбата  е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

VIII. ДРУГИ

8.1. Промени в Политиката за поверителност
Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.

8.2. Вашето съгласие
Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност.

 

 

Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата Политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

 

2005 -2024 © TehnoMag.net
02/ 4 22 4 22 8   088 4 38 68 78;

 

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са важни за неговата работа и позволяват да се възползвате от пълната му функционалност.

Приемам всички бисквитки
Политика на "бисквитките"
 
затвори