ВХОД за регистрирани потребители на магазина:
e-mail     парола
Нов потребител   Забравена парола
 
   Начало    За контакт     
02 422 422 8
0884 38 68 78
»  ПРОДУКТИ
  ОТПУСК - ЗАТВОРЕНО!
  Изобретения за здраве, красота и чистота
  Съвременни защитни средства
  Уреди за масаж
  Изобретения за пестене на ток, вода, гориво
  Защита от гризачи, зверове,птици, инсекти, влечуги
  За шофьора и автомобила
  Уреди за здрави зъби и венци
  Ароматизатори
  Алкохолни тестери
  Електронни влагомери, термометри, метеостанции
  Следящи системи на физическото състояние
»  Отзиви от клиенти
»  УСЛОВИЯ за пазаруване
»  Политика за поверителност
»  Политика за бисквитките
»  ЗА КОНТАКТ

У С Л У Г И
» Гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганата от ТехноМаг техника.

»  Абонаментна сервизна поддръжка.

Този е-магазин съществува благодарение на

  
Фирма АЗПЕКС ООД  
BGtop

 

  до цена [ лв.]   над цена [ лв.]   в КОД / име / описание  
обратно

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на нашия сайт. Това са данни на наши клиенти, участниците в анкети, различни промоции и проучвания, на партнньорите ни и абонатите за нашия mail-бюлетин.

Настоящата Политика на поверителност (“Политика”) определя правилата по които се обработват личните данни на физическите лица, използващи сайта www.TehnoMag.net (“Сайт”). 

Тя е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“), влизащ в сила на 25.05.2018 г., и българският Закон за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

 


 

I. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

1.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

1.2. „Субект на данни“ e физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко. В нашия случай, това са посетителите на сайта;

1.3. „Обработване на личните данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

1.4. „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В нашия случай това е собственикът на сайта;

1.5. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора;

1.6. В настоящата Политика Европейският съюз е наричан за краткост “Съюза”.


II. ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА И ВРЪЗКА С НЕГО


2.1. Администратор по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламента и чл.3, ал.1 от ЗЗЛД и настоящата Политика е този, който определя целите и средствата за обработването на лични данни.

2.2. Администратор на Вашите данни за този сайт е:
Търговско дружество "АЗПЕКС-ООД" ,ЕИК 131479119, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство с адрес: гр. София 1421, ул. Горски пътник №13;

2.3. Координатите за връзка с Администратора са както следва: 

 • Адрес офис: гр. София 1309, ЖК Св.Троица, ул.Царибродска №70;
 • Имейл адрес:
 • 02 422 422 8 
  0884 38 68 78


III. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Ние събираме Ваши лични данни, когато се регистрирате в сайта и правите поръчка.

3.2. Това се прави с цел:

 • Предоставяне на услугите ни и изпълнение на поръчки (сключени договори от разстояние);
 • Установяване на контакт и кореспонденция, във връзка с изпълнението на поръчките;
 • Осигуряване на клиентска поддръжка (възможно е да съберем допълнителна информация от Вас, с цел проучване и отговор на Вашите въпроси за поддръжката);
 • Отговаряне на запитвания;
 • Персонализиране на достъпа Ви до сайта;
 • Анализ на потребителското търсене и подобряване на услугите ни;
 • Изготвяне на анонимни статистически данни за използването на уебсайта;
 • Водене на счетоводна отчетност и изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни актове;
 • Провеждане на директен маркетинг;
 • Обновяване на абонаментни услуги, ако има такива.

IV. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

4.1. Ваши лични данни се събират при извършване на различни действия в сайта, а именно:

 • Поръчка (онлайн или по телефона)– име, пощенски адрес за доставка и телефонен номер,и/или имейл адресза връзка с Вас. Ако сте поискали фактура като физическо лице, сме задължени от Закона за счетоводството да поискаме и ЕГН на платеца.
 • Връзка с наc (Контакти)– имейл адрес или телефон  и име. Незадължителни данни са град, фирма, длъжност.
 • Абониране за нашия е-бюлетин – имейл адрес и име.
 • Ако искате да използвате регистрацията си във Фейсбук, като начин за вход в сайта, ще съберем Вашите Фейсбук номер, Фейсбук име, Фейсбук имейл адрес и пол.

4.2. Данните, обработвани при поръчка, се събират на основание изпълнението на договор от разстояние, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор.

4.2.1. При направа на поръчка през сайта, полетата за данни, които са задължителни, са отбелязани и трябва да бъдат попълнени. Всички останали полета са препоръчителни, но не са задължителни за попълване.

4.2.2.  Задължителните за предоставяне лични данни, които гарантират сключване на договор от разстояние са: имената и пощенския адрес на получателя. В случая на изискана фактура като физическо лице, е необходимо да се посочи и ЕГН на платеца.

4.2.3. Непредоставянето на тези данни ще направи невъзможно сключванетона договор от разстояние и изпълнението на поръчката.

4.3. Във всички останали случаи, Вие предоставяте данните си доброволно и по ваше съгласие, и преценка.

V. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ ВИ

Ние ще запазим личната информация както следва:

 • Клиенти на е-магазина – ще съхраняваме онлайн данните им за срок от 5 години след последното влизане в сайта.

 • Клиенти на е-магазина, изискали фактура – ще съхраняваме издадената фактура 10 години след издаването й, считано от 01 януари на следващата календарна година , в съответствие със счетоводните и данъчни закони.

 • Документи, отпечатани на хартиен носител,  с цел регистриране и отчитане на продажба (стокови разписки, опаковъчни листи, приемо-предавателни протоколи) и съдържащи лични данни, ще съхраняваме за срок от 5 години, в съответствие със счетоводните и данъчни закони и разпоредби.

 • Регистър за предявените рекламации, съгласно чл.127, ал.2 от ЗЗП, ще съхраняваме в срок, определен от КЗП.

 • Абонати за бюлетина – ще съхраняваме онлайн данните им за срок от  1 година след последния достъп до е-бюлетина или до момента, в който пожелаят да се отпишат.
 • Във всички останали случаи ние ще запазим личната ви информация в най-кратки срокове, докато тя е необходима за целите на:
  • Предоставяне на продукти, услуги и информация, които сте поискали;
  • Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за поверителност.

VI. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни е Администраторът на лични данни.Той определя кой, до какви данни и при какви условия може да има достъп. 
Категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани, са: 

6.1. Определени служители от страна на Администратора, които са поели ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни и спазват настоящата Политика за поверителност. 

Същите получават персонален достъп до тях чрез личен идентификатор и парола, като това се документира в специален регистър на действията. 

Така въведените технически и организационни мерки от страна на фирмата,гарантират, че служителите обработват само лични данни, които са необходими за конкретно определена цел на обработването.Това се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

Тези мерки гарантират, че по подразбиране,без конкретна намеса от страна на оторизирано физическо лице, личните Ви данни не са достъпни за други физически лица. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

6.2.  Обработващи лични данни по силата на договор между Администратора и Обработващия, могат да бъдат също дружества, осъществяващи счетоводно обслужване, IT обслужване, куриери, спедитори, превозвачи, лица, предоставящи маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, консултиране, одитори, адвокати, банки, като част от процедурата по възстановяване на средства и др., които обработват лични данни само по указание на Администратора, освен ако обработването не се изисква от действащото законодателство;

Обработващите лични данни са длъжни да предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента, както и да осигуряват защита на правата на Субектите на данни. 

6.3. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани и на трети лица, ако това е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни; 

6.4. При изпълнение на поръчки за чужбина, Администраторът се налага да разкрие Вашите лични данни на трета държава, която е възможно да не се съобразява с изискванията на Регламента.

VII. ПРОВЕРКА, КОРЕКЦИЯ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Съгласно Регламента, имате право:

 • да проверите по всяко време точността на съдържащите се при нас лични данни;
 • да ги актуализирате;
 • да ги изтриете напълно (правото да бъдете забравен);
 • да оттеглите съгласието си за обработването на данни, които сме получили на основание Ваше съгласие.

7.2. Упражняването на тези права в настоящия сайт е възможно чрез личния контролен панел, който е предоставен на всеки регистриран потребител и е достъпен след логване в сайта. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна Вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време.

7.2.1.  През него можете да проверявате и редактирате данните си, както и да изтриете регистрацията си напълно.  

7.2.2.  С изтриване на профила (регистрацията) си в сайта заличавате и историята на поръчките си, като ги деперсонализирате. Това значи,че те ще останат като записи за нуждите на статистиката, но вече няма да бъдат свързани по никакъв начин с Вас. .  

7.2.3.  Можете да изтриете профила си в сайта не по-рано от изтичането на 30 дни от последната направена поръчка.

7.3.  Абонатите на е-бюлетина могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като се отпишат от получаването му. Това може да стане като използват връзката, поставена във всяко едно от изпращаните съобщения или от личния си контролен панел.

7.4. Частично запазване на данните при изтриване на профила може да бъде направено в следните случаи:

 • Ако субектът на данни е поискал фактура, данните му ще бъдат запазени в самата фактура за нуждите на счетоводната отчетност за предвидения за целта период.
 • Ако субектът на данни се е абонирал за е-бюлетина или някоя друга услуга, предоставяна от сайта, ще бъдат запазени онлайн само необходимите за предоставяне на съответната услуга данни.

7.5. В случай на изтичане на сроковете за съхранение на лични данни онлайн, профилите на субектите на тези данни ще бъдат автоматично изтрити, а поръчките им деперсонализирани.

7.6.
 В случай на заличаване на лични данни от страна на Администратора (респективно Обработващ),  съответното физическо лице ще бъде уведомено чрез изпращане на имейл.

7.7. Други Ваши права са:

 • да ограничите или направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • правото на преносимост на данните Ви, в случай че те ще бъдат обработвани от друг Администратор;
 • правото да подадете жалба срещу настоящия Администратор и начина по който

който се обработват личните Ви данни;

7.8. При всякакви въпроси относно личните Ви данни и тяхната обработка, можете да се свържете с нас чрез данните за контакт, обявени в сайта.

7.9. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента.   Надзорният орган в Република България, до който може да бъде подадена жарбата  е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

VIII. ДРУГИ

8.1. Промени в Политиката за поверителност
Ако решим да променим правилата ни за поверителност, ще публикуваме промените на тази уеб страница.

8.2. Вашето съгласие
Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност.

 

 

Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата Политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

 


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА


ТехноМаг предлага иновативни технологични продукти - уреди за пречистване и дезинфекция на въздух и вода, за превенция и защита на здравето, за чистота и енергоспестяване.

ТехноМаг е преди всичко виртуален каталожен магазин предназначен основно за дистанционно пазаруване.
Поръчаните стоки се доставят на посочен от Вас адрес от куриери в цялата страна.

ТехноМаг е Вашият магазин, с който влизате в бъдещето.
Добре дошли!

1.КАК ДА ПОРЪЧАМ И КАК ДА ПЛАТЯ?
1.1. Директно от сайта – препоръчваме горещо да се възползвате от този метод, защото
- чрез попълнените лично от Вас писмени данни (име и адрес за доставка, данни за фактура и др.) се избягват обичайните при диктуване по телефон грешки, които впоследствие могат да усложнят, забавят и оскъпят излишно сделката;
- писмената поръчка представлява договор, който гарантира правата по сделката и на двете страни по нея;
- поради факта, че поръчката, направена от клиента директно в сайта е с напълно автоматизирана обработка, тя може да бъде изпълнена във възможно най-кратък срок, докато евентуална гласова поръчка изисква допълнително време за въвеждане, проверка и обработка, което забавя значително нейното изпълнение и сигурност;

Внимание: Не се притеснявайте, че може да сте сбъркали при попълване на поръчката, защото ние задължително ще Ви се обадим по телефона за проверка, съгласуване и потвърждение, преди да изпратим стоката. Всички предоставени от Вас лични данни съхраняваме и защитаваме, съгласно изискванията и директивите на ЗЗЛД и ЕС (GDPR). Вижте подробности в Политиката ни за поверителност.

Сайтът ни е така направен, че можете лесно да си попълните необходимите данни, но ако все пак някъде се затрудните, моля, прочетете подробната инструкция тук, по-долу:

След като намерите търсената стока в сайта най-долу на страницата ще видите „бройки 1“ и бутон "Поръчвам :-)".Попълнете желаните бройки. С натискане на бутон "Поръчвам :-)" се отваря страница "е-Поръчка".Ако желаете, можете да допълвате поръчката с други стоки от магазина с бутон "Добави нова стока в количката" (връщате се обратно в магазина) и да уточнявате техния брой.Общата стойност на избраните стоки се изчислява при натискане на бутон "Пресметни отново".

"Ако сте завършили с поръчката и сте готови да я изпратите" влезте чрез "Вход за регистрирани потребители" или "Не съм регистриран. Желая да поръчам" за да попълните необходимите данни.

Забележка:
- Подадените от Вас лични данни ще бъдат използвани за поддържане на персонален контакт, за доставка на стоките на място, за попълване на различните официални документи - оферти, поръчки, фактури и др., както и за официална кореспонденция. Те няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други лица и организации.
- Ако желаете да получите данъчна фактура, моля да попълните изискваните за фактура данни при регистрацията.Фактурата ще Ви бъде изготвена след настъпване на данъчно събитие (плащане или прехвърляне собствеността на стоката) съгласно ЗДДС.
- Интернет магазинът ТехноМаг се обслужва от фирма "АЗПЕКС" ООД.Същата функционира като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни в Република България.


След като сте влезнали с вече регистрирания адрес на електронната си поща, се отваря страница "Потвърждаване и изпращане на поръчката".

В прозореца за допълнителна информация може в свободен текст да попълвате това, което би улеснило доставката на стоката според Вашите желания.

Изберете начина на плащане, като имате предвид следното:
 • при плащане "На куриера при доставка" (в брой, с наложен платеж), правим експедиция на стоката веднага след установяване на връзка на наш оператор с клиента за последни уточнения.
 • при плащане с кредитна/дебитна карта чрез системата е-Pay, сумата се прехвърля в нашата сметка в същия ден или след 2-3 дни (ако плащането е в петък), след което правим експедиция на стоката;
 • при плащане с банков превод, сумата се прехвърля на следващия ден, след което правим експедиция;

Забележка: услугата "наложен платеж" оскъпява доставката с 1% от стойността на поръчката. При плащане с карта или по банков път също има оскъпяване, което зависи от таксите на Вашата банка и понякога е по-високо от 1%. Услугата „разсрочено плащане чрез кредит“ оскъпява крайната стойност на поръчката с определен в договора за кредитиране лихвен процент.
Ако желаете да получите фактура, поставете отметка към линка и попълнете верните данни (в случай на разсрочено плащане фактурата е задължителна и действието е автоматично).

За да преминете към проверка на попълнената поръчка, активирайте бутон „ПОРЪЧКА“. Ще се отвори страница „Прегледайте поръчката и потвърдете или Редактирайте данните“.Ако се налага редакция, влезте през линка „Искам да коригирам данните за поръчката“ и извършете необходимите промени.

Накрая маркирайте "Запознат съм с Условията за ползване на магазина и Политиката за поверителност и ги приемам"и изпратете поръчката с натискане на бутон "ПОРЪЧВАМ".Ако сте извършилиправилно горепосочените действия на екрана ще се появи информация с номера на Вашата поръчка.

Забележка:
- Потвърждение за приемане на поръчката очаквайте да получите чрез проформа фактура, издадена от фирма "АЗПЕКС" ООД и изпратена на Вашата електронна поща.
- В рамките на работния ден, ще получите и обаждане на посочения от Вас телефон от наш оператор за уточняване подробности по доставката и последно потвърждение от Ваша страна.
- Изпълнението на Вашата поръчка можете да следите и в сайта https://tehnomag.net, след като се идентифицирате с Вашия електронен адрес и влезете в "МОЯТ МАГАЗИН".
- Ако сте избрали авансово плащане, адресът за плащане или банковата сметка ще получите с проформа фактурата на посочения от Вас мейл.
- Ако сте избрали разсрочено плащане със стоков кредит, ще получите писмено потвърждениена Вашата електронна поща, че поръчката Ви е приета от е-магазин ТехноМаг при фирма АЗПЕКС ООД. Същевременнона Вашата електронна пощаще получите и уведомление от Кредитодателя с потвърждение за искане на кредит по направената поръчка в ТехноМаг, след което трябва да следвате неговите указания за изпращане на необходимите сведения и получаване на одобрение, завършващо с онлайн подписване на Договор за стоков кредит. Веднага след сключването на този договор, наш оператор ще Ви се обади по телефона за уточняване на детайли по доставката и експедирането на Вашата поръчка.


1.2. Поръчка по телефона – моля, прибягвайте до този метод само в случай, че не разполагате с Интернет, тъй като ползваме телефоните основно за консултации.В случай, че по някакви причини нямате възможност да поръчате по Интернет, моля обадете ни се на тел.02/4-22-4-22-8, 02/8-29-8-50-4, 088-4-38-68-78, 087-6-04-69-94 или 089-6-04-69-94.Имайте предвид, че поръчка, направена по телефона, изисква допълнително време за въвеждане, проверка и обработка, което забавя значително нейното изпълнение и сигурност.Възможно е и оскъпяване на услугата,поради необходимост от допълнителни действия на персонала.

ТехноМаг осигурява за Вас 24-часови консултации чрез електронната поща, а по телефона - само в работно време.Вие можете да получите всякакъв вид допълнителна информация относно предлаганите стоки по е-поща, по телефона или да оставите съобщение на телефонния секретар.Винаги ще получите отговор във възможно най-кратък срок.

Забележка:
Поръчаните стоки се доставят на посочения от Вас адрес от куриер.


2. ДОСТАВКИ - ВИДОВЕ И ЦЕНИ

2.1. Обикновена доставка

 • Сроковете за доставка в цялата страна са от 1 до 2 работни дни (в София обичайно се изпълняват до 24 часа).
 • В работни дни доставките от куриер се извършват от 9:30 ч. до 17:30 ч. за страната и от 9:00 ч. до 18:00 ч. за София. Събота - до 14:00 ч.
 • Доставки не се извършват в неделя и на официални празници. (За изключения виж.т.2.4)
 • Сумата за плащане се образува от сбора на цените на избраните от Вас стоки плюс допълнителните разходи за опаковане, транспорт, доставка, застраховка (когато е необходимо).
 • Куриери – за всяка отделна поръчка преценяваме най-изгодните условия и съгласуваме с клиента по кой куриер да изпратим стоката. Работим със СПИДИ, ЕКОНТ, собствени или други куриери по желание на клиента.
 • Разходите за всички стоки в една поръчка са:

а) 0 лв., т.е. доставките са безплатни за поръчка на обща стойност над 200 лв.(ако стоките не участват в друга промоция с отстъпка от цената);
б) 5,94 лв. е цената за доставки в София център;
в) от 6,60 до 15,75  лв. е цената за доставки в страната на поръчки на обща стойност под 200 лева, в зависимост от теглото, обема и стойността на поръчките - важи за пратки с тегло от 0,5 до 10 кг обемно тегло.

2.2. Експресна доставка
В случай, че клиентът желае доставката да се извърши в рамките на 3 часа за София и до 24 часа за страната, той трябва да заяви това в поръчката или да се обади по телефона на оператор за уточняване на подробности.
Таксата за експресна доставка в София се удвоява, а за страната е по тарифата на куриера за експресна поръчка.

2.3. Фиксиран час на доставка - само за София
Конкретен ден и час за доставка могат да се посочват в поръчката или уточняват по телефон с наш оператор.
Таксата зафиксиран час на доставка се оскъпява с 2,50 лв.

2.4. Доставка в извънработно време - само за София
Важи за празнични и почивни дни, както и за час, извън работното ни време.
Таксата задоставка в извънработно времесе начислява в двоен размер.


2.5. Частична доставка
Правим всичко възможно да изпълним поръчката Ви наведнъж. В случай, че някоя от стоките не е налична или обемът й налага специален транспорт, поръчката Ви може да бъде изпълнена на части.
Втората доставка е изцяло за наша сметка.

Забележка:
Посочените цени за доставка са обвързани с тарифите за пощенски и куриерски услуги, както и с цените на автомобилните горива, и могат да бъдат променяни при необходимост.


3. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

Стремим се да предлагаме нашите стоки на най-добри цени в сравнение с конкурентните продукти на пазара.
Всички цени на стоките в магазина са с включен ДДС.
Цената за доставка на стоките до клиента се калкулира отделно, ако към момента поръчаната стока не влиза в някои от условията за безплатна доставка.

4. ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Всичко, показано в ТехноМаг е подробно илюстрирано и достоверно описано.В случай, че се наложи, ние ще възстановим парите Ви или ще подменим стоките, които поради дефектни материали или лоша изработка, не са в съответния приемлив вид или състояние.За техническите устройства фирмите-производители и вносителите осигуряват посочената в ТехноМаг срочна гаранция и сервизно обслужване.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл.112-115 от ЗЗП.
Чл. 112.

 • При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 • Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 • възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 • Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 • Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 • След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 • Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 • Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

 • При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • намаляване на цената.
  • Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  • Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  • Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 • Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 • Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 • Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


5. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА


Внимание!
При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера:

 • ако са нарушени външната опаковка или целостта на продукта е необходимо да попълните заедно с куриера двустранен протокол за повредите на стоката, настъпили по време на транспорта.
 • ако Ви е доставен погрешен или дефектен артикул, веднага съобщете за това на дежурния телефон. Ако забелязаният от Вас дефект не може да бъде потвърден от нашите специалисти по телефона, необходимо е да изпратите обратно стоката, придружена с писмено обяснение на рекламацията. Разходите за куриер нареждате за сметка на получателя. Експертна комисия ще разгледа и оцени случая. Стоката Ви ще бъде своевременно ремонтирана или заменена. В случай, че посоченият дефект не се потвърди или е в резултат на неправилна експлоатация, разходите по изпращането и връщането на стоката остават за Ваша сметка.
 • ако по време на обявения гаранционен срок възникне дефект в закупено от нас техническо устройство, моля обадете се по телефона или ни пишете на електронната поща. Ще Ви посъветваме как да отстраните сами дефекта, ако това е възможно. В противен случай ще Ви посочим най-удобния за Вас адрес, където да донесете или изпратите по куриер уреда, за да бъде гаранционно обслужен. Представянето на гаранционна карта и писмена рекламация, съдържаща кратко обяснение на дефекта, са задължителни. Ако ще ползвате куриер, моля изпращайте стоката добре почистена и опакована. Куриерските разходи наредете за сметка на получателя.
 • в случай, че сте поръчали и получили стоката от разстояние, извън търговския обект, имате право, без да дължите друго освен съхраняване на стоката с грижата на добър стопанин и без да посочвате причина, да върнете стоката в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаването й, заедно с касовия бон и фактурата (ако сте пожелали фактура). Ако използвате куриер, сумата по връщането на стоката в този случай остава за Ваша сметка. Стойността на стоката ще Ви бъде възстановена веднага след получаването й обратно по посочен от Вас начин (в брой, с пощенски запис или по банкова сметка). Не се дължи възстановяване на стойността, в случаите когато стоката се връща с увредена неизползваема опаковка, в лош външен вид, разпечатана (аерозолни опаковки и флакони за почистващи и козметични продукти, козметичен текстил, перилни и почистващи средства, тоалетни бидета, ортопедични възглавници и други подобни стоки за лична употреба) или с променено, изхабено или счупено съдържание на продукта или комплекта.

Забележка:В случай на сключен договор за разсрочено плащане на стоката и ако вече е направена вноска от клиента, дължимата за връщане сума се превежда на клиента от Кредитодателя, съгласно клаузите на Договора за стоков кредит.

 • ако клиентът откаже да приеме и да заплати лично потвърдената от него предварително по телефона пред оператор на ТехноМаг поръчка, която вече е предадена на куриер и пътува къмпосоченото от клиента населено място или адрес, то възстановяването на цялата сума по куриерските разходи за доставяне и връщане на стоката обратно на изпращача, се дължат от клиента, направил и потвърдил поръчката, независимо дали стоката е била на промоция „Безплатна доставка” или не. Точната дължима сума и банковата сметка, по която тя да бъде преведена, се съобщават писмено на клиента в едноседмичен срок от датата на връщането на пратката в склада на ТехноМаг. Клиентът се задължава да плати дължимата сума в 10-дневен срок от получаване на съобщението. В противен случай, възникналото задължение ще бъде изискано по съответния ред, в съгласие със Законодателството на Република България.
 • потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от потребителя.
 • изброеното по-горе е съобразено и не ограничава по никакъв начин действащите закони и задължителни разпоредби на Българското законодателство.


6. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако в процеса на изпълнение на поръчката възникне спорна ситуация, моля дасе свържете с нашпредставител, като изпратите имейл или се обадите напосочените в сайта ни телефони.Ние ще се постараем да я разрешим в най-кратки срокове.

В случай, че не можем да стигнем до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използватеследната електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

7. ДРУГИ

 • Съществува вероятност за пълното изчерпване на дадена стока, поради големия интерес и невъзможност за нова доставка. В такъв случай парите Ви ще бъдат върнати в най-кратък срок или по Ваше желание могат да се прехвърлят на друга поръчка за стоки от ТехноМаг.
 • Ние правим всичко възможно да изпълняваме Вашите поръчки по най-добрия начин и в най-кратък срок. Ако попаднете в малката група неприятни инциденти, молим за Вашето разбиране.


Приятно пазаруване!

обратно
 

Абонирайте се за месечния е-бюлети
"НОВИ СТОКИ в ТехноМаг" !
Така няма да пропуснете шанса навреме да откриете нещо, от което се нуждаете!

e-mail
Моля, добавете info@tehnomag.net към контактите си във Вашата е-поща, за да не пропада информацията ни в „нежелана поща“!
 
* Можете да се отпишете по всяко време.
* Личните Ви данни са защитени в съответствие със ЗЗЛД и регламента на ЕС (GDPR) !


2005 -2024 © TehnoMag.net
02/ 4 22 4 22 8   088 4 38 68 78;

 

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са важни за неговата работа и позволяват да се възползвате от пълната му функционалност.

Приемам всички бисквитки
Политика на "бисквитките"
 
затвори